Παιδοδερματολογική ημερίδα

Παιδοδερματολογική ημερίδα
σε συνεργασία με την Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου
4 Οκτωβρίου 2014
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία