2η Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Δερματολογίας

2η Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Δερματολογίας
Ξενοδοχείο Caravel, Aθήνα 7 Δεκεμβρίου 2002