3η Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Δερματολογίας

3η Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Δερματολογίας
Αμφιθέατρο Πολεμικού Μουσείου, Αθήνα 27 Νοεμβρίου 2004