4η Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Δερματολογίας

4η Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Δερματολογίας
Αμφιθέατρο Πολεμικού Μουσείου, Αθήνα 26 Νοεμβρίου 2006