5η Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Δερματολογίας

5η Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Δερματολογίας
Ξενοδοχείο Caravel, Aθήνα 5 Δεκεμβρίου 2009