Επιτροπή Βράβευσης

ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΥΡΙΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ