Η Εταιρεία


 

Η Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Δερματολογίας είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα την Αθήνα.

Ιδρύθηκε το 1999 με αποκλειστικά κοινωνικούς, επιστημονικούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς μη κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Μέλη της εταιρείας μπορούν να γίνουν παιδίατροι ή δερματολόγοι με επιστημονική εξειδίκευση και ενδιαφέρον στην παιδιατρική δερματολογία και οι οποίοι με την εν γένει επιστημονική, κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική προσφορά τους έχουν προσφέρει ή επιθυμούν να προσφέρουν στους σκοπούς της εταιρείας.