Πληροφορίες

 

Ημερομηνία συνεδρίου

Το 17ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με φυσική παρουσία 22-24 Σεπτεμβρίου 2023.

 

Τόπος διεξαγωγής

Wyndham Grand Hotel
Μεγάλου Αλεξάνδρου 2
10437, Αθήνα

 

Γλώσσα συνεδρίου

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

 

Φορέας Διοργάνωσης


Μπουμπουλίνας 3, Αθήνα, 10682
210 8227576
Info@eogme.gr
www.eogme.gr

 

Εταιρεία Διοργάνωσης

25ης Μαρτίου 11, Χαλάνδρι, 15232
211 2105553
welcometravel.gr
info@welcometravel.gr

 

Κάρτες Συνέδρων

Για την πρόσβαση τόσο στις Επιστημονικές Συνεδρίες, όσο και στον Εκθεσιακό χώρο απαιτείται η επίδειξη της κάρτας συνέδρων (badge). Οι κάρτες θα φέρουν γραμμωτό κώδικα (barcode), προκειμένου να σκανάρονται από ειδικό μηχάνημα κατά την είσοδο και έξοδο των συνέδρων από τις συνεδριακές αίθουσες. Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται η καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης για κάθε σύνεδρο και η συνολική ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος θα αποτελεί το βασικό κριτήριο για τη διάθεση τόσο των μορίων, όσο και των πιστοποιητικών παρακολούθησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου του ΕΟΦ.

 

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά μετά την λήξη του συνεδρίου. Παράλληλα, στα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αναγράφονται τα μόρια από τον ΙΕΘΕ. Δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού παρακολούθησης έχουν μόνο όσοι έχουν παρακολουθήσει το 60% του Επιστημονικού προγράμματος και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

 

Μοριοδότηση

Η συμπλήρωση της online φόρμας αξιολόγησης είναι υποχρεωτική για τη χορήγηση του πιστοποιητικού παρακολούθησης.

 

Έκθεση

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα λειτουργεί Έκθεση με φαρμακευτικά προϊόντα και ιατρικό εξοπλισμό.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

  • Ημερομηνίες διεξαγωγής συνεδρίου | 22-24 Σεπτεμβρίου 2023
  • Προθεσμία υποβολής εργασιών | 18 Απριλίου 2023
  • Λήξη περιόδου προεγγραφών | 15 Μαΐου 2023