Χορήγηση υποτροφίας για μετεκπαίδευση εις παιδιατρική δερματολογία

Υποψήφιοι:
Παιδίατρος ή  δερματολόγος, με  ελληνική υπηκοότητα, ηλικίας έως 40 χρονών και  με αποδεδειγμένο ενδιαφέρον στην παιδιατρική δερματολογία  που επιθυμεί εξειδίκευση σε αναγνωρισμένο παιδοδερματολογικό κέντρο στην Ευρώπη.

Απαιτείται:
Πιστοποιητικό επάρκειας της γλώσσας στη χώρα που θα γίνει η εξειδίκευση και βεβαίωση αποδοχής από το συγκεκριμένο κέντρο.

Κατώτερο χρονικό διάστημα εκπαίδευσης: 3 μήνες
Χορηγούμενο ποσό: 5000 ευρώ

Οι αιτήσεις μπορεί να σταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@ped-derm.gr έως 6 Ιουλίου 2017.