Υποβολή Εργασιών

 

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο ελεύθερο πρόγραμμα του 17ου Πανελληνίου Ορθοδοντικού Συνεδρίου (Π.Ο.Σ.), μπορείτε να υποβάλετε την περίληψη της εργασίας σας, βάσει των σχετικών οδηγιών, μέχρι τις 18 Απριλίου 2023.

Η αποδοχή ή μη της εργασίας από την επιστημονική επιτροπή, θα ανακοινωθεί ηλεκτρονικά στον συγγραφέα μέχρι τις 8 Μαΐου 2023.

Προϋπόθεση τελικής αποδοχής της εργασίας είναι η εγγραφή στο συνέδριο του συγγραφέα που θα κάνει την παρουσίαση μέχρι τις 15 Μαΐου 2023.